10 de juliol del 2020

Entrevista a Anna Aisa, membre del projecte 'Fem País' i de la Junta directiva de l’ACEDE

 

Anna Aisa

 

 

PER QUÈ HEU DECIDIT CREAR EL PROJECTE FEM PAÍS? QUINS SÓN ELS VOSTRES OBJECTIUS?

Aquest projecte, com molts d’altres, no va néixer de cop sinó que el seu naixement va venir precedit d’uns mesos previs de treball i reflexió. Des de fa anys, anem realitzant múltiples accions de defensa de la pime i en les reunions que hem mantingut durant aquests anys amb els responsables del Govern, amb representants de l’Administració, amb representants polítics i inclús entre els propis membres de la junta de l’ACEDE, vàrem constatar que molt sovint apareixien les mateixes reivindicacions, que transmetíem als nostres interlocutors però que semblava que quedaven allà, en l’aire. Això doncs, vàrem voler anar més enllà. Vàrem crear un grup de treball que recollís en un document les preocupacions i situació real de les pimes i les nostres propostes de futur. Els objectius van ser clars des d’un principi: el projecte havia de tenir dues potes, totalment relacionades entre elles, el suport a la pime i la desafecció política. Envers aquestes dues potes, es desenvoluparien dos decàlegs que a més intentaríem tinguessin el suport de tots els grups parlamentaris de Catalunya. El tret de sortida el vàrem aconseguir amb el suport de la M. H. Presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert que ens va donar el seu suport per tirar endavant el nostre Projecte i, a partir d’aquí, hem anat fent passes i hem anat aconseguint que la nostra veu sigui escoltada i, el més important, recolzada per la majoria dels grups parlamentaris.

 

AMB QUINES DIFICULTATS US ESTEU TROBANT?

La veritat és que el Projecte ha tingut molt bona rebuda i el ressò del mateix ha estat molt important. La dificultat ha estat en tot cas més d’organització que no pas d’acceptació. Realment, és complicat compaginar les agendes dels membres del Projecte i dels representants dels partits parlamentaris i fer-les coincidir. Però amb la feina de Marta Cladera finalment ha estat possible i és ara una realitat. Tret d’això, només destacaria, potser, la dificultat que alguns partits fixin les persones de contacte concretes que hem de tenir com a interlocutors en aquest Projecte i en la Taula Fem País que s’ha de crear pròximament, ja que els hi costa anomenar dos representants que siguin fixes. Però jo crec que amb insistència ho aconseguirem.

 

COM HEU VISCUT LA COMPAREIXENÇA?

 

compareixença

 

La veritat és que ha estat una experiència molt positiva. La seva preparació va comportar un esforç de feina important, ja que havien d’anar amb els decàlegs tancats, apresos, i amb els temes preparats per poder respondre a les possibles preguntes que ens fessin els membres de la Comissió. Després de moltes hores de feina en solitari, de reunions en grup i de posada en comú del treball realitzat, crec que vàrem aconseguir transmetre de forma clara, precisa,realista i amb coneixement, el nostre missatge. Prova d’això és que va ser acollit de forma grata per la majoria dels membres de la Comissió i va estar elogiat per alguns d’ells. Ara falta seguir posant fil a l’agulla en la creació de la Taula Fem País i aconseguir que el Parlament de Catalunya aprovi propostes concretes encaminades als nostres objectius.

 

Altres

© Copyright 2010 Acede Catalunya - Tots els drets reservats

Contacta

T. 93 452 55 83

info@acedecatalunya.org